Projekty unijne

Firma realizuje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt p.n. „Wdrożenie innowacji poprzez zakup linii do produkcji kontenerów aluminiowych i kontenerów papierowych” Schemat 1.1.A

„Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”.